Oppilas siirtyy seuraavaan opintokokonaisuuteen yleensä tietyn ikäisenä, tai jos hän on opiskellut rinnakkaiskurssilla. 

Jatkoilmoittautuminen tehdään Eepoksen kautta ja huoltajille on lähetetty tunnukset. 


KURSSIVALINTA

Lukuvuodessa on yhteensä 34 opetuskertaa.

Perusopinnot 3 PO3/SO tai grundstudier 3 GS3/FS (12-18 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 3 opetustuntia (3x45 min) viikossa. 

Perusopinnot 2 PO2 tai grundstudier 2 GS2 (10-12 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 2,5 opetustuntia (2,5x45min) viikossa. 

Perusopinnot 1 PO1 tai grundstudier 1 GS1 (6-10 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 2 opetustuntia (2x45min) viikossa. 

Rinnakkaiskurssi 50€/lukukausi. Ulkopaikkakuntalisä 30€.

Kurssit täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä, ja toteutuvat vaadittavalla ryhmäkoolla.


Voit myös valita rinnakkaiskurssin tai ilmoittaa pitäväsi taukoa opiskelussa. Lopettamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus toimistoon. 

 

OPINTOJEN RAKENNE JA LASKENNALLISET LAAJUUDET 12 vuotta.

 

 

Lyhenne/ förkortning: VK=Varhaiskasvatus, FS= Förberedande studier, PO=Perusopinnot, GS=Grundstudier,

SO=Syventävät opinnot, FS=Fördjupade studier, RAMU=Rakentelu/muotoilu, MEMA=Mediataide/maalaus

KEMU=Keramiikka/muotoilu, PIMA=Piirustus/maalaus, PIMU=Piirustus/maalaus/muotoilu, TEMÅ=Teckning/målning