Perusopinnot PO1 6-10v, PO2 10-12v, ja PO3 12-14v

 

Perusopintojen alkuvaiheessa sovelletaan varhaisiän kuvataideopintojen leikinomaista, otetta oppimiseen. Kiinnitetään huomiota prosessiin ja sen eri vaiheiden merkitykseen lopputuloksessa. Koulussa rohkaistaan olemaan osallisena ja tuomaan esille omia ajatuksia, ideoita ja tulkintoja nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Samalla opitaan kuulemaan ja huomioimaan toista, hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan omasta ympäristöstä. 

Opinnoissa kannustetaan etenevästi itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelytapaan ja ilmaisumuotoon. Harjoitellaan valintojen tekemistä ja asettamaan tavoitteita itse mm. reflektoimalla omaa osaamista. Perusopintojen opintokokonaisuudet ja opetussuunnitelma on suunniteltu siten, että jokaisella olisi mahdollisuus perusopintojen aikana löytää itselleen yksi tai useampi merkityksellinen ja ominainen ilmaisumuoto ja väline. Oman ilmaisumuodon kehittämiseksi opetus kannustaa tutun ja turvallisen lisäksi kokeilemaan myös uusia, itselle vieraitakin ilmaisumuotoja.

Kuvataiteen perusopinnot sisältävät monipuolisesti erilaisia kuvantekemiseen liittyviä harjoitteita: piirustusta, maalausta, muotoilua ja mediaa, sekä erilaisia kokeellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen. Opintokokonaisuuksien tavoitteena on välittää oppilaille perustiedot ja taidot, joista on turvallista ja motivoivaa siirtyä kohti syventäviä opintoja.