PALAUTE – ETÄOPETUS – KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU

Kuvataidekoulun kevätlukukausi etäopetuksena on päättynyt. Olemme kiinnostuneita kokemuksestanne etäopetuksesta. Kehittääksemme kuvataidekoulun toimintaa toivoisimme teidän vastaavan palautekaavakkeen kysymyksiin.

Vastaukset annetaan numeroarviona 1-5, joista numero 1 on heikoin ja 5 paras. 

Voitte vastata kysymyksiin joko yhdessä lapsen kanssa, tai antaa lapsen/nuoren vastata kysymyksiin itsenäisesti.

Kiitos, että autatte meitä kehittämään kuvataidekoulun toimintaa!

 

ENKÄT- DISTANSUNDERVISNING-GRANKULLA KONSTSKOLA

Vårterminens distansundervisning är avslutad, och vi är intresserade av er upplevelse om distansundervisningen. För vidare utveckling av konstskolans verksamhet ber vi er svara på enkäten. 

Svaren ges enligt skalan 1 - 5, varav nummer 1 är sämst och 5 är bäst. Ni kan svara på frågorna tillsammans med ert barn, eller låta barnet/ungdomen svara självständigt. 

Tack för att ni hjälper till att utveckla bildkonstskolans verksamhet!

IKÄ / ÅLDER:
  (Pakollinen)

TEHTÄVIEN INNOSTAVUUS / UPPGIFTERNAS INSPIRATION

1
2
3
4
5

OHJEISTUKSEN SELKEYS / INSTUKTIONERNAS TYDLIGHET

1
2
3
4
5

MATERIAALIEN RIITTÄVYYS JA LAATU / MATERIALENS TILLRÄKLIGHET OCH KVALITET

1
2
3
4
5

OPPILAAN MOTIVAATIO / ELEVENS MOTIVATION

1
2
3
4
5

OPPILAAN ITSEOHJAUTUVUUS / ELEVENS SJÄLVSTYRDHET

1
2
3
4
5

VUOROVAIKUTUS OPPILAAN JA OPETTAJAN VÄLILLÄ / VÄXELVERKAN MELLAN ELEV OCH LÄRARE

1
2
3
4
5

OSALLISTUITTEKO LAPSENNE KANSSA TEHTÄVIIN? / DELTOG NI TILLSAMMANS MED BARNET I UPPGIFTERNA?

KYLLÄ / JA
EI / NEJ

MITEN KOITTE OSALLISTUMISEN? / HUR UPPLEVDE NI DELTAGANDET?:


SAITTEKO RIITTÄVÄSTI TIETOA ETÄOPETUKSESTA? FICK NI TILLRÄCKLIG INFORMATION OM DISTANSUNDERVISNINGEN?

KYLLÄ / JA
EI / NEJ

MUITA HUOMIOITA / ANDRA SYNPUNKTER:KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2021 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)