Opettajat

Tuukka Kangas:
perusopinnot (PO1)

Nina Sarkima:
varhaisiän kuvataidekasvatus (VK), perusopinnot 1,2 (PO1,PO2), mediataide/maalaus syventävät opinnot(PO3 MEMA)

Satu Tikka:
perusopinnot 1,2 (PO1, PO2), piirustus/maalaus/muotoilu syventävät opinnot (PO3 PIMU)

Ville Mäkikoskela: 
perusopinnot 1 rakentelu/muotoilu (RAMU), piirustus/maalaus                                syventävät opinnot (PO3 PIMA)

Sirkku Ala-Harja:
grundkurs 2 (GS2), teckning och målning fördjupade studier (GS3 TEMÅ)

Hannamaija Heiska:
keramiika ja muotoilu syventävät opinnot (PO3 KEMU)

Anki Träskelin:       
varhaisiän kuvataidekasvatus (VK) suomi/ruotsi, grundkurs 1 (GS1)

Opettajien yhteystiedot: etunimi@granikuvis.fi