REHTORIN  SYYSKIRJE SUOM/RUOTS


Kuvataidekoulu toteutti iltapäiväkerhotoimintaa koskevan kyselyn keväällä 2017.  Kysely osoitti suuren kiinnostuksen taidepainotteista ip-kerhotoimintaa kohtaan Kauniaisissa. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Iltapäiväkerho ei kuitenkaan toistaiseksi ole saanut rahoitusta eikä toivomiaan tiloja. Tästä syystä ainakaan tänä syksynä ei vielä voida aloittaa toimintaa. Asia on kuitenkin edelleen työlistalla, pidämme kiinnostuneet ajan tasalla ja koulun rehtoriin voi halutessaan olla asiasta yhteydessä. 

Pienimuotoisempaan iltapäiväkerhotoimintaan voi  tutustua musiikkiopiston ja kuvataidekoulun monitaiteellisen MuVis – iltapäiväkerhotoiminnan kautta. MuVis järjestetään keskiviikkoisin Ilmoittautumiset MuVikseen: kanslia@kaumo.fi ​"

Lisätietoa MuViksesta! 

Konstskolan genomförde en enkät angående eftermiddagsverksamhet under våren 2017. Enkäten visade att det finns ett stort intresse för konstbetonad eftermiddagsverksamhet i Grankulla. Vi vill tacka alla som svarat på vår enkät. Eftermiddagsverksamheten har inte fått anslag eller önskade utrymmen och därför kan vi inte starta verksamheten ännu denna höst. Ärendet är fortfarande på vårt schema och vi håller intresserade uppdaterade. Skolans rektor svarar gärna på frågor kring saken.
 

Det går att stifta bekantskap med eftermiddagsverksamhet i minde skala. MuVis är en tvärkonstnärlig verksamhet för skolbarn i samarbete mellan musikinstitutet och konstskolan. Anmälan till MuVis görs till: kanslia@kaumo.fi

_______________________________________________________________

 

YHTEYSTIEDOT: Toimisto Raija Koskinen kuvataidekoulu@kauniainen.fi Opintosihteeri Ann-Christine Träskelin ann-christine.traskelin@kauniainen.fi Tel 045 1314580 Rehtori Hannamaija Heiska hannamaija.heiska@kauniainen.fi Tel 040 5213036. Os Läntinen koulupolku 3 II krs 02700 Kauniainen
©2017 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)