KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN UUSI OPS

 

Kauniaisten kuvataidekoulussa otetaan asteittain käyttöön uusi laajan oppimäärän opetussuunnitelma, jonka kaupungin kulttuurivaliokunta hyväksyi kokouksessaan 13.6.2018. Laaja opetussuunnitelma mahdollistaa kuvataidekoulussa entistä monipuolisemman laajemman ja syvällisemmän kuvataideopetuksen. Uusi opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla.

 

VAPAAOPPILASPAIKAT

 

Vapaaoppilaspaikatovat haettavissa ja ne jaetaan sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikka-anomuslomake on sähköisesti täytettävissä koulun kotisivuilla. Anomus toimitetaan rehtorin sähköpostiin: hannamaija.heiska@kauniainen.fi tai tulostettuna ja täytettynä suljetussa kirjekuoressa rehtorille. 

 

KUVANKÄYTTÖLUPA

 

Kuvankäyttölupaa koskevan lomakkeen saatte tässä postissa, mutta se löytyy myös koulun kotisivuilta. Toivomme kaikkia oppilaita koskevan kuvankäyttöluvan toimittamista koululle. Se tarvitsee toimittaa vain kerran, mikäli ette halua muutoksia oppilaiden teoksia tai oppilaita itseään koskevien kuvien käyttöön.

 

LYHYTKURSSIT JA TAPAHTUMAT

 

Kuvataiteen varhaisiän taidekasvatuksen-, perusopintojen ja syventävän työpajaopetuksen lisäksi kuvataidekoulu järjestää keväällä tapahtumia, mm. KAVERIVIIKON suositun TALVILOMAKURSSIN ja PÄÄSIÄISPAJANKESÄKURSSIT järjestetään kesä- ja elokuussa. MuVis -iltapäiväkerhotoiminta yhteistyössä musiikkiopiston kanssa jatkuu kuvataidekoululla torstaisin.Iloisia ja toiminnallisiaSYNTTÄRI-, POLTTARI-jaTYHY -pajoja järjestetään tilauksesta ja toiveiden mukaan.

 

LUKUKAUSIMAKSUT JA YHTEYSTIEDOT 

Tarkistattehan, että laskussa näkyvä ensisijainen sähköpostiosoitteenne on edelleen ajankohtainen. Ilmoittakaa koululle myös muista yhteystietomuutoksista hyvissä ajoin.Muutoksista voitte ilmoittaa osoitteeseen kuvataidekoulu@kauniainen.fi 

 

 

Valoisaa kevättä 2019 kaikille!                                           

 

Hannamaija Heiska, rehtori

 

____________________________________________________________

SYYSKIRJE 13.9.2018
 

REHTORIN SYYSKIRJE 2018

 

Hei kaikki uudet ja vanhat oppilaat, vanhemmat ja huoltajat!

JUHLAVUOTEMME, koulun 40. syyslukukausi alkoi viikolla 34. 

Opetushallitus on uusinut valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet. Kauniaisten kuvataidekoulu on näitä perusteita noudattaen laatinut oman paikallisen opetussuunnitelman, joka astuu voimaan asteittain.

Voin ilokseni ilmoittaa, että samalla Kauniaisten kuvataidekoulu siirtyy yleisestä laajan oppimäärän mukaiseen kuvataiteen perusopetukseen. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta entistä syvällisempään ja syvempään taideopetukseen Kauniaisten kuvataidekoulussa. Kauniaisten kaupungin kulttuurivaliokunta on hyväksynyt kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Kuvataidekoulun OPS 2018 tulee syksyn aikana koulun kotisivuille sekä suomen- että ruotsinkielisenä versiona. Koulun kotisivuilta löytyy jo nyt suomenkielinen päivitetty opas oppilaiden huoltajille. Ruotsinkielinen päivitys tulee kotisivuille mahdollisimman pian. 

 

Joukkoomme on saatu kaksi uutta upeaa opettajaa: Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla maisterintutkintoa suorittava Minna Miettilä sekä kuvataidekasvattaja, taiteen maisteri ja taidemaalari Topi Ruotsalainen. Mikaela Johansson on tullut useille oppilaille tutuksi jo viime keväänä. Hän opettaa meillä nyt perjantairyhmää. Muita jo tuttuja opettajia ovat Nina Sarkima, Tuukka Kangas, Ville Mäkikoskela, Ann-Christine Träskelin ja Hannamaija Heiska. Opettajiin voi olla yhteydessä joko suoraan tai opintosihteerin kautta. Kuvataidekoulu ottaa mielellään vastaan palautetta kaikesta koulun toimintaan liittyvästä.

 

Opetuksen teemoina on ollut kuvataidekoulun juhlavuoteen liittyvät ENNEN, NYT ja KOHTA. Juhlanäyttelyn ensimmäinen osa, ENNEN – FÖRR -näyttely pidettiin viime keväänä. Sen jälkeen olemme pohtineet sitä, mitä on NYT-NU? Pian avautuvan näyttelyn II osan teokset liittyvät tähän teemaan. Juhlanäyttelyn jälkeen alamme yhdessä oppilaiden kanssa pohtia sitä, mitä on kohta. Mitä kuvataidekoulussa tapahtuu, mitä kotona ja maailmalla, kohta. Ihan kohta tai vähän kauempana. 

 

Juuri nyt toivotan teidät kaikki: lapset, nuoret ja aikuiset, sedät ja tädit, isovanhemmat ja ystävät tervetulleiksi kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlaan ja Juhlanäyttelyn avajaisiin Kauniaisten kaupungintalolle 4.10.2018 klo 17.00 alkaen. 

Muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan: kuvataidekoulu@kauniainen.fiRehtori Hannamaija Heiska
 

________________________________________________________

 

 


21.12.2017 Tiedote oppilaiden huoltajille 


OPETUSTUNTIEN ALOITTAMINEN SIIRTYY VIIKOLLE 3. (MA 15.1.-PE 19.1.)

 

Kuvataidekoulun juuri saamien tietojen mukaan koulun alakerrassa tehtävän lattiaremontin aikataulu saattaa hieman venyä ja kulku koululle​ olla estynyt vielä viikolla 2. 

Koska joululomat ovat alkamassa ja tiedottaminen lomien vuoksi vaikeaa, olemme päättäneet varmuuden vuoksi siirtää kevätlukukauden aloittamista yhdellä viikolla.
Näin ollen aloitamme opetustunnit viikolla 3., maanantaista 15.01.2018 lähtien. Muu toiminta alkaa normaalisti 8.1. ja kuvataidekoulun henkilökunnan tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse. 
Ensimmäisen viikon pois jääneet opetustunnit korvamme järjestämällä koko perheen yhteisen TAIDETEMPAUKSEN lauantaina 21.4. Klo 11-14. Taidetempauksen sisällöstä tiedotamme tarkemmin kevään kuluessa. 

Tervetuloa 15.1.2018 lähtien viettämään kanssamme Suomen vanhimman kuvataidekoulun, Kauniaisten kuvataidekoulun 40- vuotisjuhlavuotta! 

Juhlavuonna kuvataidekoulu järjestää tapahtumia ja kaksi juhlanäyttelyä, joista osa I on retrospektiivinen näyttely kuvataidekoulun oppilastöistä ja toiminnasta 1978-2017 ja osa II ajankohtainen juhlanäyttely 2018. Juhlanäyttelyn ensimmäinen osa järjestetään huhtikuussa ja toinen osa syyskuussa. Molemmat näyttelyt järjestetään kaupungintalon galleriassa. Juhlavuonna kuvataidekoulu julkaisee myös koulun 40- vuotishistoriikin. 

_________________________________________________________________
 

21.8.17.Tiedote.

Kuvataidekoulu toteutti iltapäiväkerhotoimintaa koskevan kyselyn keväällä 2017.  Kysely osoitti suuren kiinnostuksen taidepainotteista ip-kerhotoimintaa kohtaan Kauniaisissa. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Iltapäiväkerho ei kuitenkaan toistaiseksi ole saanut rahoitusta eikä toivomiaan tiloja. Tästä syystä ainakaan tänä syksynä ei vielä voida aloittaa toimintaa. Asia on kuitenkin edelleen työlistalla, pidämme kiinnostuneet ajan tasalla ja koulun rehtoriin voi halutessaan olla asiasta yhteydessä. 

Pienimuotoisempaan iltapäiväkerhotoimintaan voi  tutustua musiikkiopiston ja kuvataidekoulun monitaiteellisen MuVis – iltapäiväkerhotoiminnan kautta. MuVis järjestetään keskiviikkoisin Ilmoittautumiset MuVikseen: kanslia@kaumo.fi ​"

________________________________________________________

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2020 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)