ILMOITTAUTUMINEN TAIEEN PERUSOPETUKSEEN LUKUVUOSI 2020-2021

Lukuvuodessa on yhteensä 34 opetuskertaa.

Varhaiskasvatus VK/FS tai förberedande studier (4-6vuotiaat). Opetuskerran kesto on 1 opetustunti (1x45min) viikossa. Lukukausimaksu on 140€ ja maksetaan kaksi kertaa lukuvuodessa.

Perusopinnot 1 PO1 tai grundstudier 1 GS1 (6-10 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 2 opetustuntia (2x45min) viikossa. Lukukausimaksu on 180€ ja maksetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. 

Perusopinnot 2 PO2 tai grundstudier 2 GS2 (10-12 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 2,5 opetustuntia (2,5x45min) viikossa.  Lukukausimaksu on 190€ ja maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Perusopinnot 3 PO3/SO tai grundstudier 3 GS3/FS (12-18 vuotiaat). Opetuskerran kesto on 3 opetustuntia (3x45 min) viikossa. Lukukausimaksu on 200€ ja maksetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. 

Rinnakkaiskurssi 50€/lukukausi. Ulkopaikkakuntalisä 30€. Kaksi kertaa/lukuvuosi.

Kurssit täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä, ja toteutuvat vaadittavalla ryhmäkoolla. 

Mikäli kurssi on täynnä, osoitamme teille vastaavan ryhmän toiveiden mukaisesti.  

 

KURSSIKUVAUKSET KAIKKI!

OPINTOJEN RAKENNE JA LASKENNALLISET LAAJUUDET 12 vuotta.

OHJE.

Lisätietoa: ann-christine.traskelin@kauniainen.fi 

Lyhenne/ förkortning: VK=Varhaiskasvatus, FS= Förberedande studier, PO=Perusopinnot, GS=Grundstudier,
SO=Syventävät opinnot, FS=Fördjupade studier, RAMU=Rakentelu/muotoilu, MEMA=Mediataide/maalaus
KEMU=Keramiikka/muotoilu, PIMA=Piirustus/maalaus, PIMU=Piirustus/maalaus/muotoilu, TEMÅ=Teckning/målning

 

TAITEEN PERUSOPETUS / GRUNDSTUDIER I BILDKONST 2020-2021

Lyhenne/ förkortning VK=Varhaiskasvatus, FS= Förberedande studier, PO=Perusopinnot, GS=Grundstudier, SO=Syventävät opinnot, FS=Fördjupade studier

Ei valintaa/Inget val
TI 11. VK/FS klo.16.00-16.45. 4-6v
KE 21. VK klo. 17.00-17.45. 4-6v
JONO! MA 5. PO1 klo.15.45-17.15. 6-10v
MA 16. PO1 klo.17.30-19.00. 6-10v
JONO! Ti 19. GS1 kl 14.15-15.45. 6-10år
TI 10. GS1 kl 17.00-18.30. 6-10år
TI 8. PO1 (RAMU) klo 15.15-16.45. 6-10v
JONO! KE 9. PO1 klo.15.15-16.45. 6-10v
KE 6. PO1 klo.18.00-19.30. 6-10v
TO 14. PO1 klo 17.30-19.00. 6-10v
PE 13. PO/GS1 klo. 13.30-15.00. 6-10v
PE 15. PO/GS1 klo. 15.15-16.45. 6-10v
JONO! MA 3. PO2 klo. 15.15-17.15. 10-12v
JONO! KE 1. PO2 klo. 15.15-17.15. 10-12v
TO 17. GS2 kl 15.15-17.15. 10-12år
JONO! TO 2. PO/GS2 klo. 15.15-17.15. 10-12v (suom/ruots)
MA 12. MEMA PO3/SO klo. 17.30-19.45. 12-18v
MA 4. KEMU PO3/SO klo. 17.00-19.15. 12-18v
TI 7. PIMA PO3/SO klo 17.00-19.15. 12-18v
KE 23. PIMU PO3/SO klo 17.30-19.45. 12-18v
TO 20. TEMÅ GS3/FS kl 17.30-19.45. 12-18år

RAMU=Rakentelu/muotoilu, MEMA=Mediataide/maalaus, KEMU=Keramiikka/muotoilu, PIMA=Piirustus/maalaus, PIMU=Piirustus/maalaus/muotoilu, TEMÅ=Teckning/målning

Ei vaihtoehtoa/ Inget alternativ
Vaihtoehto 2. Alternativ 2.

Kopioi vaihtoehto 2, kenttään/ Kopiera alternativ 2.:


Muu toive/Annan önskan:


OPPILAAN tiedot/Uppgifter om ELEVEN

Lapsen etunimi/Förnamn::
  (Pakollinen)
Sukunimi/Efternamn:
  (Pakollinen)
Syntymäaika ja vuosi/ födelsetid, år:
  (Pakollinen)
Ikä/Ålder :


Kieli/Språk

Suomi
Svenska
Kaksikielinen/Tvåspråkig
Muu/Annat

Jos vastasit muu, mikä kieli/Om du svarade annat språk, vilket:


Lisätietoja ja mahdolliset allergiat /Mer uppgifter :


Katuosoite/Gatuadress :
  (Pakollinen)
Postinumero/Postnummer :
  (Pakollinen)
Kaupunki/Stad :

Oppilaan/Elevens TEL:

Oppiaan sähköpostiosoite / Elevens e-post:


Sisarukset kuvataidekoulussa/Syskon I konstskolan

Ei/Nej
Kyllä/Ja

Sisarusten nimet kuvataidekoulussa/Syskonens namn i konstskolan 1:

2:

3:


Internet

Miten löysit meidät?/Hur fann du oss?

Facebook
Ilmoitustaulu/mainos
Paikallislehti
Koulu/päiväkoti
Ystävältä/En vän
Muu/Annan

Jos vastasit muu, mikä? /Om du svarade annan, vad?:


Huoltajan tiedot/Uppgifter om vårdnadshavare

Huoltaja 1. maksaja: /Vårdnadshavare 1. betalare

Nimi/Namn:
  (Pakollinen)
TEL:

TEL uudelleen/på nytt:
  (Pakollinen)
Sähköposti/E-post :
  (Pakollinen)
Sähköposti uudellleen/E-post:
  (Pakollinen)
Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Huoltaja 2./ Vårdnadshavare 2.

Nimi/Namn:

TEL:

Sähköposti/E-post :

Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Haluan tietoa Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen toiminnasta./Jag vill ha information om Grankulla konstskolas understödsförening.

Kyllä/ja
Ei/Nej

Toiveita/Önskemål:
CC:


Olen tutustunut ohjeeseen ja hyväksyn ehdot. / Jag har bekantat mig med anvisningarna och binder mig med dem.   (Pakollinen)


KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2021 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)