TAITEEN PERUSOPETUS / GRUNDSTUDIER I BILDKONST 2018-2019

Ei valintaa/Inget val
Maanantai YO3. 15.15-16.45. 10-12v.
Maanantai TO16. 17.00-19.15. 12-18v
Maanantai TO4. Mu/keramiikka. 17.00-19.15. 12-18v
Tiistai YO18. 15.15-16.45. 10-12v
Tiistai TO7. PiMa. 17.00-19.15. 12-18v
Tisdag GS19. 14.15-15.45. 6-10år
Tikkaritaiteilijat. Tiistai VK11. 16.00-16.45. 4-5v (kaksikielinen)
Tisdag GS10. 17.00-18.30. 6-10år
Keskiviikko YO1. 15.15-16.45. 10-12v
Keskiviikko TO23. MuPiMa. 17.00-19.15. 12-18v
Keskiviikko YO9. 15.15-16.45. 6-10v
JONO!!Keskiviikko VK21. 17.00-17.45. 4-6v
JONO! Keskiviikko YO6. 18.00-19.30.6-10v
Torstai GS17. 15.15-16.45. 9-12år
Torsdag TS20. TeMå. 17.00-19.15. 12-18år
Torstai YO2. 15.15-16.45. 10-12v
Torstai YO14. 17.00-18.30. 6-10v
NY KURS! FREDAG GS8 16.00-17.30. 6-10år SVENSKA

Lyhenteiden selitykset/ förklaring av förkortningar VK=Varhaiskasvatus, YO=Yhteiset opinnot, TO=Teemaopinnot, GS=Gemensamma studier, TS=Temastudier, Mu= muotoilu, PiMa=Piirustus ja maalaus.

Näihin ryhmiin voi ilmoittautua jonoon. En halua jonoon/Till dessa kurser kan du anmäla dig i kö. Vill ei i kö
HUOM! kaksi paikkaa vapaana! Maanantai YO5. 15.15-16.45. 6-10v
Maanantai TO12. media/kuvataide. 17.00-19.15. 12-18v
Perjantai YO13. 15.15-15.45. 6-10v (Kaksikielinen)

Muu toive/Annan önskan:


OPPILAAN tiedot/Uppgifter om ELEVEN

Lapsen etunimi/Förnamn::
  (Pakollinen)
Sukunimi/Efternamn:
  (Pakollinen)
HENKILÖTUNNUS/ PERSONSIGNUM:
  (Pakollinen)
Ikä/Ålder :


Kieli/Språk

Suomi
Svenska
Kaksikielinen/Tvåspråkig
Muu/Annat

Jos vastasit muu, mikä kieli/Om du svarade annat språk, vilket:


Lisätietoja ja mahdolliset allergiat /Mer uppgifter :


Katuosoite/Gatuadress :
  (Pakollinen)
Postinumero/Postnummer :
  (Pakollinen)
Kaupunki/Stad :

Puhelinnumero/Telefonnummer :
  (Pakollinen)

Sisarukset kuvataidekoulussa/Syskon I konstskolan

Ei/Nej
Kyllä/Ja

Sisarusten nimet kuvataidekoulussa/Syskonens namn i konstskolan 1:

2:

3:


Miten löysit meidät?/Hur fann du oss?

Internet
Facebook
Ilmoitustaulu/mainos
Paikallislehti
Koulu/päiväkoti
Ystävältä/En vän
Muu/Annan

Jos vastasit muu, mikä? /Om du svarade annan, vad?:


Vanhempien tiedot/Uppgifter om vårdnadshavare

Huoltaja 1. maksaja: /Vårdnadshavare 1. betalare

Nimi/Namn:
  (Pakollinen)
Puh/Tel:

Sähköposti/E-post :
  (Pakollinen)
Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Huoltaja 2./ Vårdnadshavare 2.

Nimi/Namn:

Puh/Tel:

Sähköposti/E-post :

Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Haluan tietoa Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen toiminnasta./Jag vill ha information om Grankulla konstskolas understödsförening.

Kyllä/ja
Ei/Nej

Toiveita/Önskemål:


Olen tutustunut ohjeeseen ja hyväksyn ehdot. / Jag har bekantat mig med anvisningarna och binder mig med dem.CC:TOIMISTO Raija Koskinen kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINTOSIHTEERI Anki Träskelin ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580 REHTORI Hannamaija Heiska hannamaija.heiska@kauniainen.fi TEL 040 5213036
©2018 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)