SUOMI / RUOTSI  INFO 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE SYYSLOMAKURSSILLE!

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL HÖSTLOVSKURSEN!

 

 

IHMEMAA-TAIKAMETSÄ / UNDERLAND - SAGOSKOG 2017
Valitse koululaisellesi koko viikko, tai sopivat päivät. / Välj hela veckan eller lämpliga dagar för ditt skolbarn.

16-20.10 koko viikko/hela veckan
ma/må 16.10 maja/koja
ti 17.10 asukit/invånare
ke/ons 18.10 ihmeellinen metsä/sagolik skog
to 19.10 varjoteatteri/skuggteater
pe/fre 20.10 valomaalaus/ljusmåleri

Osallistujan tiedot / Uppgifter om deltagaren

Lapsen etunimi / Barnets förnamn:
  (Pakollinen)
Lapsen sukunimi / Barnets efternamn:
  (Pakollinen)
Syntymäaika ja vuosi / Födelsetid och år. xx.xx.xxxx:
  (Pakollinen)
Ikä / Ålder:


Sukupuoli / Kön

tyttö / flicka
poika / pojke

Kieli / Språk

suomi / finska
ruotsi / svenska
kaksikielinen / tvåspråkig

Muu kielitaito / Annat språk:


Lisätiedot, allergiat, erityistieto / Övrig information, allergier.:


Katuosoite / Gatuadress:

Postinumero / Postnummer:

Kaupunki / Stad:


Vanhempien, huoltajan tiedot / Uppgifter om föräldrar, vårdnadshavare

Nimi / Namn:

Tel:

e-mail:

Maksajan nimi /Betalarens namn:

Maksajan sähköpostiosoite / Betalarens e-postadress:
  (Pakollinen)

Miten löysit meidät? Hur fann du oss?

internet
facebook
sanomalehti /dagstidning
tutun kautta / genom en vän
muu / annat

Jos vastasin muu, niin mikä? / om du svarade annat, vad?:


Suostun siihen että lapsestani otettua kuvaa. Kuvaa hänen teoksestaaan, ja koko nimeä saa käyttää koulun omissa ja koulusta kertovissa painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa, koti- sekä facebook sivulla.

Kyllä / ja
ei / nej

Toimitan koululle rajoitetun kuvankäyttöluvan erikseen.

Kyllä / ja

Haluatteko liittyä postituslistalle? / Vill ni ha post från oss?

kyllä / ja
ei / nej

cc:Sähköpostiosoie:YHTEYSTIEDOT: Toimisto Raija Koskinen kuvataidekoulu@kauniainen.fi Opintosihteeri Ann-Christine Träskelin ann-christine.traskelin@kauniainen.fi Tel 045 1314580 Rehtori Hannamaija Heiska hannamaija.heiska@kauniainen.fi Tel 040 5213036. Os Läntinen koulupolku 3 II krs 02700 Kauniainen
©2017 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)