KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous 2021 pidetään kuvataidekoululla keskiviikkona 24.11. klo 18.00.

 

Ilmoittaudu otsikolla SYYSKOKOUS 2021., 19.11. mennessä: hannamaija.heiska@kauniainen.fi

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Osoite: Läntinen koulupolku 1–3 B.

 

TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

 

 

 

 

Taiteen perusopetus on syyslomalla viikko 42!

 

Maskien käyttö jatkuu toistaiseksi Kauniaisten kouluissa.

 

Syyskirje 2021

 

 

SYYSLUUKAUSI ALKAA VIIKOLLA 34! Tarkka aloituspäivä ilmoitetaan koteihin elokuussa Eepoksen kautta. 

 

Lähiopetus alkaa 3.5.

 

Varhaiskasvatus ja perusopinnot 1, lähiopetus alkaa 15.3.

 

Taiteen perusopetus Kauniaisissa siirtyy etäopetukseen 1.3. Materiaalipakkien noutoaikataulu.

 

 

Harrastustoiminnan yhteistiedote korona 19.2.

 

 

KUVATAIDEKOULU PALAA LÄHIOPETUKSEEN 1.2. Päivitetty koronaohje.

 

LÄHIOPETUS KESKEYTETÄÄN 30.11.-20.12.2020

 

 

 

 

HUOMIO! Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttely siirtyy alkusyksyyn 2021 pitkittyneen koronatilanteen takia. 

 


 

 


 KANNATUSJÄSENKÄYTÄNNÖN MUUTOS

 

KUVATAIDEKOULUN KANNATUSJÄSENKÄYTÄNTÖÖN ON TULLUT MUUTOS

Kauniaisten kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen oppilaitos, jonka toiminta on pääosin voittoa tuottamatonta. Kuvataidekoulu toimii kaupunginavustuksen, lukukausimaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen tuella. 

Kuvataidekoulun kannatusyhdistys RY päätti syyskokouksessaan 28.11.2018 muuttaa kannatusjäsenkäytäntöä seuraavasti. Kuvataidekoulua käyvien perhekohtaista kannatusjäsenmaksua lasketaan 30 eurosta 10 euroon/vuosi. Lukukaudessa summa on viisi euroa ja se liitetään laskussa osaksi lukukausimaksua. Mikäli ette halua kuvataidekoulun kannatusjäsenyyttä, maksatte vain laskussa näkyvän lukukausimaksun osuuden. 

Kuvataidekoulun ystävien kannatusjäsenmaksu on 30 euroa/vuosi. Kuvataidekoulun ainaisjäsenmaksu on 150 euroa.

Kaikki kannatusjäsenmaksut ovat vapaaehtoisia.Kannatusjäsenmaksujen avulla kuvataidekoulu kykenee myöntämään mm. vapaaoppilaspaikkoja ja myöntämään kannustusstipendejä oppilaille, sekä myöntämään opettajille täydennyskoulutusrahoitusta. Kannatusjäsenmaksun maksaneilla on puhe- ja äänestysoikeus kuvataidekoulun kannatusyhdistys RY:n sääntömääräisissä kokouksissa. Lisäksi jäsenmaksun maksavat saavat mahdollisuuden osallistua kuvataidekoulun vuosittain järjestettävälle jäsenklubikurssille materiaalimaksun hinnalla.

 

KUVIS 40- vuotta nuori! KONSTIS 40 år ung! – kirjaa edelleen saatavilla

Kirja on Suomen vanhimman lasten ja nuorten kuvataidekoulun historiikki vuosilta 1978 -2018. 

Kovakantinen 239-sivuinen kirja on informatiivinen ja näyttävä teos. Kirjan runsas kuvitus sisältää kuvia oppilaiden teoksista ja kuvataidekoulusta. Kirjassa on tarinoita siitä miten kaikki alkoi, kertomuksia koulun tapahtumista, koulun perustajatyöryhmän ja koulussa toimineiden henkilöiden kertomuksia omista kokemuksistaan kuvataidekoulun piirissä. Historiikin on toimittanut kuvataidekoulun rehtori Hannamaija Heiska ja se on julkaistu kaksikielisenä. Kirjaan voi tutustua ja ostaa sen kuvataidekoululta, tai tilata suoraan kotiin, jolloin hintaan lisätään postimaksu. Tilaukset: kuvataidekoulu@kauniainen.fi.  Kirjan tuotoilla tuetaan kuvataidekoulun toimintaa.

Kirja on myynnissä: 20 €/kpl.

Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen ystävien vuosimaksu 30€, ainaisjäsenmaksu 150€, ja kirja maksetaan tilille: FI6313783000220992. 

 


____________________________________________________________

KUTSU!
 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.11. klo 18.00., Kauniaisten kuvataidekoululla. Läntinen koulupolku 3, II krs. 02700 Kauniainen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. 

TERVETULOA!

____________________________________________________________

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU 40 vuotta! - JUHLAVUODEN UUTISIA 

 

JUHLAVUODEN UUTISIA 

 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUUN

 

Kuvataidekoulun uusi paikallinen opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita noudattaen. Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta on hyväksynyt kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Syksystä 2018 lähtien kuvataidekoulu siirtyy asteittain antamaan yleisen oppimäärän sijaan laajaa kuvataiteen perusopetusta. Koko opetuskokonaisuuden kesto laajassa oppimäärässä on n. 8 -12 vuotta riippuen siitä, opiskellaanko kuvataidetta rinnakkaisryhmissä ja missä iässä oppilas aloittaa kuvataidekoulussa. Opinnot kuvataidekoulussa voi kuitenkin aloittaa missä iässä tahansa, ja opintoja voidaan hyväksilukea koulun antamin perustein. Kuvataidekouluun ei ole pääsykokeita.

 

Laaja oppimäärä mahdollistaa entistä syvällisemmän kuvataideopetuksen ja kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma korostaa mm. oppilaslähtöisyyttä ja ilmiöoppimista. 

Oppilaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että tehtäviä lähestytään oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kautta. Tämä vaatii opettajalta ajattelua ja pedagogiikkaa, jotka antavat tilaa oppilaan maailmankuville ja tukevat oppilasta itse tuottamaan, arvioimaan ja rakentamaan näistä lähtökohdista käsin kuvallista ilmaisua. Omaa ja toisten kuvallista ilmaisua tarkkailemalla hän edelleen tutkii maailmaa ja sen ilmiöitä sekä viestii havaintojaan näistä.

Kuvallisen ilmaisun kautta voidaan kokeilla erilaisten mahdollisuuksien maailmaa, arvioida ja punnita arvoja, rakentaa identiteettiä ja jakaa ajatuksia ja ideoita jotka liittyvät itse ilmaisuun tai laajemmin maailman eri ilmiöihin. 

 

Ilmiöoppimista voitaisiin kuvailla siten, että se on havaintoon ja kokemukseen perustuvaa oppia olevasta. Tutkimusta siitä miten, miksi, milloin ja missä jokin on. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisten kuvataiteeseen liittyvien osien kuten muoto, väri, tila ja perspektiivi- laatua ja olemusta sekä käyttämään niitä omassa kuvallisessa ilmaisussaan. Työskentelyn kautta hän oppii luomisen, purkamisen ja uudelleen rakentamisen taitoja; uusia näkökulmia ja tätä kautta rakentavasti kriittistä asioiden ja ilmiöiden tarkastelua.

 

Oppilaat voivat opiskella koulussa neljävuotiaasta lähtien. Lapsilla opetus on leikkipainotteista, monitaiteista ja kokeilevaa. Tietojen ja taitojen karttuessa oppilaan oppimista ohjataan tavoitteellisesti yhä itsenäisempään suuntaan. Rohkaisu tekemisen iloon ja kannustus omaan ilmaisuun säilyy koko opintojen ajan. 16 - 20 vuodenikäisenä ja opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on itsenäinen opinnäytetyö. Lopputyön tekeminen on itsessään jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta. Lisäksi voidaan tulevaisuudessa järjestää myös valmennusopetusta taideoppilaitoksiin pyrkiville, mikäli ryhmiin saadaan riittävästi kiinnostuneita oppilaita. 

 

Kuvataidekoulun uusi OPS on luettavissa suomenkielisenä koulun kotisivuilla. 

KUVIS 40 vuotta nuori! – KONSTIS 40 år ung!

Juhlavuonna 2018 kuvataidekoulu julkaisee kuvataidekoulun 40-vuotsihistoriikin. Julkaisutilaisuus pidetään kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlan yhteydessä Kauniaisten kaupungintalolla. Kirjan runsas kuvitus sisältää kuvia koulusta ja oppilasteoskuvia vuosilta 1978-2018. Kirjassa on tarinoita siitä, miten kaikki alkoi, kertomuksia koulun tapahtumista, koulun perustajatyöryhmän ja koulussa toimineiden henkilöiden kertomuksia omista kokemuksistaan kuvataidekoulun piirissä. Historiikin on toimittanut kuvataidekoulun nykyinen rehtori Hannamaija Heiska ja se julkaistaan kaksikielisenä.

 

Kirja on myynnissä juhlatilaisuudessa omakustannehintaan: 20 eur/kpl, ja sitä voi tilata kuvataidekoululta. Kirjoja on painettu vain 260 kappaletta, joten oman teoksen saadakseen kannattaa toimia nopeasti!

 

 

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2021 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)