Tervetuloa avoimeen ja ilmaiseen MuVis-tempaukseen tutustumaan toimintaamme 19.9., klo 15.15-16.15.
Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu, Läntinen koulupolku 1-3B. 


Ohjelma: musamaalaus.
Ilmoittaudu: ann-christine.traskelin@kauniainen.fi ,viimeistään 17.9. 
Ensimmäiset 10 mahtuu mukaan.

 

KIVAkuvis syyslomakurssi koululaisille MINIKYLÄ 2019.
Aika: 14 - 18.10.2019. klo 10-14 joka päivä. 
Ilmoittaudu KIVAKUVIS valikosta! 
Ohjelma: suom/ruotsi. 

 

 

 

 

 

KOKO PERHEEN TAIDETAPAHTUMA ONNI – LYCKA

LA 11.5. klo 10-14.00


Tervetuloa koko perhe ja ystävätkin mahtuvat mukaan, kuvataidekoulun kevätjuhlaan, näyttelyn avajaisiin ja ONNI- taidetapahtumaan Kauniaisten kuvataidekoululle.

Taidetapahtumassa tehdään yhdessä kuvataidekoulun pihalle tilataideteos ONNI-LYCKA

Paikalla kanssanne juttelemassa kuvataidekoulun toiminnasta kuvataidekoulun rehtori Hannamaija Heiska, sekä opettajia ja oppilaita. Kahvia, mehua ja pikkupurtavaa tarjolla pieneen hintaan. ​

 

Mukana klo 11.00 lähtien myös valokuvaaja Barry Falk. Falk työskentelee osana MaP6 valokuvaajakollektiivia. Heidän tavoitteenaan on vuosittain kuvata jokin kiinnostava paikka ja sen ihmisiä suhteessa asuin- ja elinympäristöönsä. Kauniaisissa Falk valokuvaa maailman onnellisimmaksi luonnehditun paikan asukkaita ja elämää. Lisää MaP6 valokuvaajakollektiivista: http://www.map6.co.uk.

 

Tapahtuma on maksuton kaikille osallistujille ja siihen toivotaan ennakkoilmoittautumista

05.05.2019 mennessä osoitteeseen kuvataidekoulu@kauniainen.fi

 

 

Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu, Läntinen koulupolku 1-3 B

www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 27.3. klo 18.30.,

Kauniaisten kuvataidekoululla. Läntinen koulupolku 1-3 B, II krs. 02700 Kauniainen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

 

TERVETULOA!

 

 


KANNATUSJÄSENKÄYTÄNNÖN MUUTOS

 

KUVATAIDEKOULUN KANNATUSJÄSENKÄYTÄNTÖÖN ON TULLUT MUUTOS

Kauniaisten kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen oppilaitos, jonka toiminta on pääosin voittoa tuottamatonta. Kuvataidekoulu toimii kaupunginavustuksen, lukukausimaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen tuella. 

Kuvataidekoulun kannatusyhdistys RY päätti syyskokouksessaan 28.11.2018 muuttaa kannatusjäsenkäytäntöä seuraavasti. Kuvataidekoulua käyvien perhekohtaista kannatusjäsenmaksua lasketaan 30 eurosta 10 euroon/vuosi. Lukukaudessa summa on viisi euroa ja se liitetään laskussa osaksi lukukausimaksua. Mikäli ette halua kuvataidekoulun kannatusjäsenyyttä, maksatte vain laskussa näkyvän lukukausimaksun osuuden. 

Kuvataidekoulun ystävien kannatusjäsenmaksu on 30 euroa/vuosi. Kuvataidekoulun ainaisjäsenmaksu on 150 euroa.

Kaikki kannatusjäsenmaksut ovat vapaaehtoisia.Kannatusjäsenmaksujen avulla kuvataidekoulu kykenee myöntämään mm. vapaaoppilaspaikkoja ja myöntämään kannustusstipendejä oppilaille, sekä myöntämään opettajille täydennyskoulutusrahoitusta. Kannatusjäsenmaksun maksaneilla on puhe- ja äänestysoikeus kuvataidekoulun kannatusyhdistys RY:n sääntömääräisissä kokouksissa. Lisäksi jäsenmaksun maksavat saavat mahdollisuuden osallistua kuvataidekoulun vuosittain järjestettävälle jäsenklubikurssille materiaalimaksun hinnalla.

 

KUVIS 40- vuotta nuori! KONSTIS 40 år ung! – kirjaa edelleen saatavilla

Kirja on Suomen vanhimman lasten ja nuorten kuvataidekoulun historiikki vuosilta 1978 -2018. 

Kovakantinen 239-sivuinen kirja on informatiivinen ja näyttävä teos. Kirjan runsas kuvitus sisältää kuvia oppilaiden teoksista ja kuvataidekoulusta. Kirjassa on tarinoita siitä miten kaikki alkoi, kertomuksia koulun tapahtumista, koulun perustajatyöryhmän ja koulussa toimineiden henkilöiden kertomuksia omista kokemuksistaan kuvataidekoulun piirissä. Historiikin on toimittanut kuvataidekoulun rehtori Hannamaija Heiska ja se on julkaistu kaksikielisenä. Kirjaan voi tutustua ja ostaa sen kuvataidekoululta, tai tilata suoraan kotiin, jolloin hintaan lisätään postimaksu. Tilaukset: kuvataidekoulu@kauniainen.fi.  Kirjan tuotoilla tuetaan kuvataidekoulun toimintaa.

Kirja on myynnissä: 30 €/kpl, kaksi tai useampi kirja 25€/kpl. 

Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen ystävien vuosimaksu 30€, ainaisjäsenmaksu 150€, ja kirja maksetaan tilille: FI6313783000220992. 

 


____________________________________________________________

KUTSU!
 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.11. klo 18.00., Kauniaisten kuvataidekoululla. Läntinen koulupolku 3, II krs. 02700 Kauniainen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. 

TERVETULOA!

____________________________________________________________

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU 40 vuotta! - JUHLAVUODEN UUTISIA 

 

JUHLAVUODEN UUTISIA 

 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUUN

 

Kuvataidekoulun uusi paikallinen opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita noudattaen. Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta on hyväksynyt kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Syksystä 2018 lähtien kuvataidekoulu siirtyy asteittain antamaan yleisen oppimäärän sijaan laajaa kuvataiteen perusopetusta. Koko opetuskokonaisuuden kesto laajassa oppimäärässä on n. 8 -12 vuotta riippuen siitä, opiskellaanko kuvataidetta rinnakkaisryhmissä ja missä iässä oppilas aloittaa kuvataidekoulussa. Opinnot kuvataidekoulussa voi kuitenkin aloittaa missä iässä tahansa, ja opintoja voidaan hyväksilukea koulun antamin perustein. Kuvataidekouluun ei ole pääsykokeita.

 

Laaja oppimäärä mahdollistaa entistä syvällisemmän kuvataideopetuksen ja kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma korostaa mm. oppilaslähtöisyyttä ja ilmiöoppimista. 

Oppilaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että tehtäviä lähestytään oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kautta. Tämä vaatii opettajalta ajattelua ja pedagogiikkaa, jotka antavat tilaa oppilaan maailmankuville ja tukevat oppilasta itse tuottamaan, arvioimaan ja rakentamaan näistä lähtökohdista käsin kuvallista ilmaisua. Omaa ja toisten kuvallista ilmaisua tarkkailemalla hän edelleen tutkii maailmaa ja sen ilmiöitä sekä viestii havaintojaan näistä.

Kuvallisen ilmaisun kautta voidaan kokeilla erilaisten mahdollisuuksien maailmaa, arvioida ja punnita arvoja, rakentaa identiteettiä ja jakaa ajatuksia ja ideoita jotka liittyvät itse ilmaisuun tai laajemmin maailman eri ilmiöihin. 

 

Ilmiöoppimista voitaisiin kuvailla siten, että se on havaintoon ja kokemukseen perustuvaa oppia olevasta. Tutkimusta siitä miten, miksi, milloin ja missä jokin on. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisten kuvataiteeseen liittyvien osien kuten muoto, väri, tila ja perspektiivi- laatua ja olemusta sekä käyttämään niitä omassa kuvallisessa ilmaisussaan. Työskentelyn kautta hän oppii luomisen, purkamisen ja uudelleen rakentamisen taitoja; uusia näkökulmia ja tätä kautta rakentavasti kriittistä asioiden ja ilmiöiden tarkastelua.

 

Oppilaat voivat opiskella koulussa neljävuotiaasta lähtien. Lapsilla opetus on leikkipainotteista, monitaiteista ja kokeilevaa. Tietojen ja taitojen karttuessa oppilaan oppimista ohjataan tavoitteellisesti yhä itsenäisempään suuntaan. Rohkaisu tekemisen iloon ja kannustus omaan ilmaisuun säilyy koko opintojen ajan. 16 - 20 vuodenikäisenä ja opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on itsenäinen opinnäytetyö. Lopputyön tekeminen on itsessään jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta. Lisäksi voidaan tulevaisuudessa järjestää myös valmennusopetusta taideoppilaitoksiin pyrkiville, mikäli ryhmiin saadaan riittävästi kiinnostuneita oppilaita. 

 

Kuvataidekoulun uusi OPS on luettavissa suomenkielisenä koulun kotisivuilla. 

KUVIS 40 vuotta nuori! – KONSTIS 40 år ung!

Juhlavuonna 2018 kuvataidekoulu julkaisee kuvataidekoulun 40-vuotsihistoriikin. Julkaisutilaisuus pidetään kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlan yhteydessä Kauniaisten kaupungintalolla. Kirjan runsas kuvitus sisältää kuvia koulusta ja oppilasteoskuvia vuosilta 1978-2018. Kirjassa on tarinoita siitä, miten kaikki alkoi, kertomuksia koulun tapahtumista, koulun perustajatyöryhmän ja koulussa toimineiden henkilöiden kertomuksia omista kokemuksistaan kuvataidekoulun piirissä. Historiikin on toimittanut kuvataidekoulun nykyinen rehtori Hannamaija Heiska ja se julkaistaan kaksikielisenä.

 

Kirja on myynnissä juhlatilaisuudessa omakustannehintaan: 30 eur/kpl, ja sitä voi tilata kuvataidekoululta. Kirjoja on painettu vain 260 kappaletta, joten oman teoksen saadakseen kannattaa toimia nopeasti!

 

 

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2019 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)