SUOMEN VANHIN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU TÄYTTÄÄ 40 VUOTTA!

NYT - NU 5.10. – 8.11.2018. Juhlavuoden toinen näyttely on ajankohtainen oppilastyönäyttely.
Näyttelyn avajaiset pidetään kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlan yhteydessä kaupungintalolla 4.10.2018. 

Näyttely on auki arkisin klo 8-15.45, 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin myös klo 17-19.30.

TERVETULOA!

OHJELMA

LEHDISTÖTIEDOTE   JUHLAVUODEN UUTISIA


Kauniaisten kuvataidekoulu juhlii 40 – vuotissyntymäpäiviään 2018. Juhlavuoden teema on ENNEN - NYT- KOHTA.

Teemavuoden juoni kulkee kolmella tasolla – se punoo yhteen mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa.

Se tuo yhteen kokemuksia, mielikuvia ja tulkintaa – kuvallisen ilmaisun lisäksi myös tarinoiden muodossa.

 

Juhlavuoden näyttelyt ja tapahtumat:

ENNEN - FÖRR  20.4. – 17.5. 2018. Juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma on retrospektiivinen oppilastyönäyttely vuosilta 1978 – 2017. TERVETULOA AVAJAISIIN kaupungintalolle, torstaina 19.4. klo 18.00 - 19.00.!

 

NYT - NU 5.10. – 18.10. 2018. Juhlavuoden toinen näyttely, on ajankohtainen oppilastyönäyttely. Tämän näyttelyn avajaiset pidetään kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlan yhteydessä kaupungintalolla.

KOHTA - STRAX. Vielä ennen vuodevaihdetta kootaan yksi näyttely: KOHTA, joka käsittelee tulevaisuuden kuvataidekoulua ja  tulevaisuuden taidetta sellaisena, kuin miksi sen kuvittelemme. KOHTA – näyttelyn yhteydessä kuvataidekoulu järjestää omissa tiloissaan avoimet ovet.

Juhlavuoden aikana julkaistaan myös runsaasti kuvitettu ja informatiivinen Kauniaisten kuvataidekoulun historiikki ”KUVIS - 40 VUOTTA NUORI! Kauniaisten kuvataidekoulun historia vuosilta 1977-2017.” Historiikkia saa ostaa omakustannehintaan syksyllä.

 

Kauniaisten kuvataidekoulu pähkinänkuoressa

Kauniaisten kuvataidekoulu perustettiin 1977 ja se aloitti ensimmäisen lukukautensa syksyllä 1978. Koulu perustettiin talkoovoimin paikkaamaan 1970- luvulla tapahtuneen koulujärjestelmän muutoksen aiheuttamaa kuvaamataidonopetuksen alasajoa. Tuolloin 85 - 70% kuvaamataidon tunneista kouluissa hävisi muutoksen myötä.

Kuvataidekoulun perustajajäseninä toimivat Kauniaisten kaupungin kulttuurisihteeri Clara Palmgren sekä kuvaamataidonopettajat / kuvataiteilijat Pirkko Pohjakallio, Maria Laukka, Eeva Airaksinen ja Catharina Ryöppy. Hyvin pian mukaan tuli myös valokuvaaja-kuvataideopettaja Irma Rauhala. Rauhala toimi aluksi koulun hallituksessa ja kannatusyhdistyksen puheenjohtajana, sittemmin kuvataidekoulun opettajana ja rehtorina. Rehtorina Rauhala toimi 32 vuotta, ajanjaksolla 1981 - 2013. 

Kauniaisten kuvataidekoulu oli Suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se poikkesi aikaisemmin Kauniaisissa järjestetystä kerhotoiminnasta siten, että se laati itselleen tasolta toiselle etenevän ja koordinoidun opetussuunnitelman ja hankki opettajiksi kuvataidealalle kouluttautuneita ammattilaisia, joilla oli halu keskittyä lasten ja nuorten kuvataideopetuksen kehittämiseen. Kuvataidekoulun perustaminen herätti valtakunnallista huomiota ja Helsingin sanomat uutisoi artikkelissaan Taidekoulu Kauniaisiin aiheesta seuraavasti:

 

”…Jos Kauniaisten kuvataidekoulu toteutuu suunnitellussa muodossa, se tulee olemaan maassamme ainutlaatuinen.

…Kauniaisten kuvataidekoulun ainutlaatuisuus syntyy opetuksen pitkäjänteisestä suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta sekä koordinoiduista vaihtoehdoista.

…mikäli Kauniaisissa saatavat kokemukset ja koulun perusmalli osoittautuvat onnistuneeksi, kyetään entistä reaalisemmalta pohjalta keskustelemaan myös siitä, voitaisiinko maahamme tulevaisuudessa saada kunnallisten kuvataidekoulujen verkosto musiikkiopistojärjestelmää vastaavasti.” (HS 4.3.1978 toim: Eeva Siltavuori)

Pian Kauniaisten kuvataidekoulun perustamisen jälkeen myös muualla Suomessa alettiin perustaa kuvataidekouluja. Kuvataidekoulujen liitto perustettiin 1982. Kauniaisten kuvataidekoulu on ollut liiton jäsen vuodesta 1983. Opetushallitus julkaisi ensimmäiset, asiantuntijaryhmän kokoamat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteet vuonna 1992. Ne noudattivat samaa kaavaa, joka oli luotu Kauniaisten kuvataidekoulun perusteeksi neljätoista vuotta aikaisemmin. 1992 tuli voimaan myös ensimmäinen laki taiteen perusopetuksesta ja sitä tarkistettiin vuonna 1998.

Kauniaisten kuvataidekoulu on ollut alusta asti yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Toimintaa rahoitettiin Kauniaisten kaupungin tuella, lukukausimaksuin ja lahjoituksin. Lisäksi kaupunki myönsi kuvataidekoululle tilat taiteen tekemistä varten. Kuvataidekoulu toimi aluksi nuorisotalolla ja Vallmogårdin kivijalan tiloissa. Omat tilat kaupunki myönsi koululle Odenwallin vanhan rakennuksen toisesta kerroksesta vuonna 1991. Tilat remontoitiin kuvataidekoulun opetuskäyttöön sopiviksi vuosina 2011-2013.

Tänä päivänä Kauniaisten kuvataidekoulu toimii elinvoimaisena, Kauniaislaisten ja lähikuntien lasten ja nuorten oppilaitoksena, joka antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta. Koulu on kaksikielinen. Opetus pohjautuu koulun laatimaan paikalliseen opetussuunnitelmaan, joka noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita, ja jonka Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta on hyväksynyt.

Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain 170-200 lasta ja nuorta. Iältään he ovat 4-18 vuotiaita. Opetuksen voi valita joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita, vaan sinne ovat kaikki halukkaat tervetulleita. Koko opetuskokonaisuus kestää n. 10 vuotta ja se sisältää kuvallisen ilmaisun kirjon monipuolisesti ja eri ikäryhmät huomioivaa pedagogiikkaa harjoittaen. Opintojen päätteeksi oppilas saa kuvataidekoulun päättötodistuksen.

Taiteen perusopetuksen lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa mm. lyhytkursseja, syntymäpäivä- ja virkistäytymispajoja sekä täydennyskoulutusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvataidekoulu tarjoaa mahdollisuuden toimia kannatusyhdistyksen jäsenenä joko vuosi- tai ainaisjäsenmaksulla. Koulu järjestää vuosittain jäsenklubitapahtumia.

Opettajina kuvataidekoulussa toimivat ammattitaitoiset kuvataideopettajat ja/tai pedagogisesti suuntautuneet kuvataiteilijat, joilla on tuntemus sekä taidehistoriaan että taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja näkemys siitä mitä taide tulevaisuudessa voisi olla.

40- vuotisjuhlavuotensa aikana kuvataidekoulu laatii ja ottaa käyttöön itselleen uuden opetussuunnitelman, opetushallituksen vuoden 2018 opetussuunnitelmauudistusten perusteiden mukaisesti.

Juhlavuonna järjestetään kolme näyttelyä, joista laajin avataan syksyllä, syntymäpäiväjuhlan yhteydessä syyskuussa. Juhlavuonna julkaistaan myös koulun historiikki ”KUVIS - 40 VUOTTA NUORI! Kauniaisten kuvataidekoulun historia vuosilta 1977-2017.”

 

 

Kauniaisissa 9.4.2018

 

Hannamaija Heiska (TaM)

Rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu