KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU järjestää SYYSLOMALLA koululaisille maisema- ja rakentelukurssin MINIKYLÄ 2019. Katso ohjelma suom/ruots! 

Minikylä kasvaa ja muuttuu joka päivä. Asukkaat suunnittelevat ja rakentavat maisemat sekä talot itse. Topografia, kyläkaava, infrastruktuuri, julkiset rakennukset, ja viheralueet tehdään yhdessä. Kylä toteutuu pienoiskoossa. Joka päivä opitaan uutta.

Aika: 14 – 18.10. klo 10-14.

Voit valita koko viikon tai sopivat päivät. Huom! Omat eväät mukaan. Saatamme olla myös ulkona osan päivää. Vaatteet sääolosuhteiden mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 3.10.
Päivämaksu on 35€ tai koko viikko 150€. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi vahvistetaan ja maksuohje lähetetään sähköpostitse 4.10.
Tiedustelut:
Ann-Christine Träskelin tel. 045 1314580 ann-christine.traskelin@kauniainen.fi
Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu, Läntinen koulupolku 1-3 B, 02700 Kauniainen.


Ohje ja ehdot
Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Sairastapauksissa kurssimaksu voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Laskuohje lähetetään huoltajille ennen kurssin alkua. Otathan yhteyttä mikäli et ole vastaanottanut laskua sovitusti.  


Anvisning och villkor 
Kursanmälan är bindande. Vid sjukdomsfall kan kursavgiften återbetalas mot sjukintyg. Betalningsanvisning skickas till vårdnadshavare före kursens start. Ta kontakt om ni inte fått betalningsanvisningen i tid. 

KIVAkuvis-konstis MINIKYLÄ/ MINIBY 2019
Valitse koko viikko tai sopivat päivät. / Välj hela veckan eller lämpliga dagar.

Koko viikko / Hela veckan 150€
14.10. Topografia 35€
15.10. Pienoisrakentelu 35€
16.10. Elementti 35€
17.10. Maisemointi 35€
18.10. Kyläjuhla 35€

Osallistujan tiedot / Uppgifter om deltagaren

Lapsen etunimi / Barnets förnamn:
  (Pakollinen)
Lapsen sukunimi / Barnets efternamn:
  (Pakollinen)
Syntymäaika ja vuosi / Födelsetid och år. xx.xx.xxxx:
  (Pakollinen)
Ikä / Ålder:


Sukupuoli / Kön

tyttö / flicka
poika / pojke

Kieli / Språk

suomi / finska
ruotsi / svenska
kaksikielinen / tvåspråkig

Muu kielitaito / Annat språk:


Lisätiedot, allergiat, erityistieto / Övrig information, allergier.:


Katuosoite / Gatuadress:

Postinumero / Postnummer:

Kaupunki / Stad:


Vanhempien, huoltajan tiedot / Uppgifter om föräldrar, vårdnadshavare

Nimi / Namn:

Tel:

e-mail:

Maksajan nimi /Betalarens namn:

Maksajan sähköpostiosoite / Betalarens e-postadress:
  (Pakollinen)

Miten löysit meidät? Hur fann du oss?

internet
facebook
sanomalehti /dagstidning
tutun kautta / genom en vän
muu / annat

Jos vastasin muu, niin mikä? / om du svarade annat, vad?:


Suostun siihen että lapsestani otettua kuvaa. Kuvaa hänen teoksestaaan, ja koko nimeä saa käyttää koulun omissa ja koulusta kertovissa painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa, koti- sekä facebook sivulla.

Kyllä / ja
ei / nej

Haluatteko liittyä postituslistalle? / Vill ni ha post från oss?

kyllä / ja
ei / nej

cc:Sähköpostiosoie:KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2019 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)