GRANKULLA KONSTSKOLA

Grundläggande bildkonstundervisning enligt fördjupad lärokurs

  • Förberedande studier
  • Grundstudier
  • Fördjupade studier

Grankulla konstskola är Finlands äldsta konstskola, den grundades 1978. Läroplanen för fördjupad bildkonstundervisning godkändes av Grankulla stad år 2018 och av undervisnings- och kulturministeriet år 2019.

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6 – 18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.

Grankulla konstskola upprätthålls av en understödsförening och dess verksamhet stöds av Grankulla stad och Undervisningsministeriet.

 

Coronainformation 14.10.20.

Coronainformation 16.9.20.

Uppdaterad Coronainfo 20.8.20.

 

LEVANDE HAV

KIVA KONSTIS höstlovskurs 12.-16.10., kl 10.-14.00

Dagsprogram och anmälan!