GRANKULLA KONSTSKOLA

Grundläggande bildkonstundervisning enligt fördjupad lärokurs

  • Förberedande studier
  • Grundstudier
  • Fördjupade studier

Grankulla konstskola är Finlands äldsta konstskola, den grundades 1978. Läroplanen för fördjupad bildkonstundervisning godkändes av Grankulla stad år 2018 och av undervisnings- och kulturministeriet år 2019.

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6 – 18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.

Grankulla konstskola upprätthålls av en understödsförening och dess verksamhet stöds av Grankulla stad och Utbildningsstyrelsen.

 

Grundläggande bildkonstundervisning har höstlov vecka 42.

 

Anmälan till KIVAkonstis höstlovskurs för lågstadieelever har öppnats! 
18. – 22.10, alla veckodagar kl 10. – 14. Delta alla dagar eller välj lämpliga dagar. Anmälan görs via granikuvis.eepos.fi 

Till KIVAkonstis höstlovskursens dagsprogram. (Finska och svenska)

Antagning av nya elever för läsår 2021-2022 har startat! NY ANMÄLNING till konstskolan görs här: granikuvis.eepos.fi

 

Närundervisningen startar 3.5.

Vi använder Eepos-basen för anmälan om fortsatta studier och användar ID har skickats till elevernas vårdnadshavare!